Oldal kiválasztása

Érvényes a Pécsi Állatkert területén 2015. szeptember 1-től visszavonásig.

Az Intézmény nyitvatartási időben bárki által szabadon látogatható, aki betartja és elfogadja a látogatási szabályzatot és a belépődíj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Pénztárzárás a nyitvatartási idő lejárta előtt egy órával történik.

Az Intézmény a kifüggesztett nyilvántartási időtől eltérő nyitvatartással is üzemelhet.

Korlátozott cselekvőképességű személyek csak felügyelettel vagy kísérővel látogathatják az Intézményt.

Az Intézmény területén növények és állatok gyűjtése, illetve állatok engedély nélküli behozatala tilos.

Az Intézmény területén saját, otthoni felhasználású fénykép-, video- és hangfelvételek külön engedély nélkül is készíthetők.

A látogatók az előlük elzárt területeken nem tartózkodhatnak.

A látogatók csak az Intézmény által meghatározott eleséggel és csak meghatározott állatokat etethetnek saját felelősségre.

Az Állatkert területén a dohányzás csak a kijelölt dohányzóhelyeken engedélyezett.

Az Intézmény működési rendjének, valamint az állatok nyugalmának megzavarása, testi épségének veszélyeztetése és kirívó, botrányos viselkedés esetén a látogatót az állatkert dolgozói ez irányú tevékenységének abbahagyására, szükség esetén pedig az állatkertből való azonnali távozásra szólíthatják fel, indokolt esetben rendőri segítség is kérhető.

A látogató az általa okozott kárért kártérítési felelőséggel tartozik.

Az Intézmény területén történő árusítás, termékismertetés, rendezvényszervezés, stb. külön engedélyhez kötött.

Az állatbemutatók láthatóságát az Intézmény a karbantartások, javítások, felújítások idejére és az állatok jólétének és egészségének megőrzése érdekében korlátozhatja.

Az Intézmény szolgáltatásait igénybe vevő vendégek ezt saját felelősségükre teszik, a szolgáltatást végző munkatárs útmutatása szerint kell viselkedniük.

Az Intézmény területén található eszközök, berendezések, a vendégek rendelkezésére álló játékok és gépek nem rendeltetésszerű használatából bekövetkező károkért, a látogatók felelőtlen viselkedéséből, a figyelmeztető táblák és a védőkorlát figyelmen kívül hagyásából adódó sérülésekért és károkért az Intézmény felelősséget nem vállal.

Sérülés esetén az Intézmény alkalmazottainak, pénztárosainak, hétvégén az ügyeletesnek a feladata az elsősegélynyújtás, illetve az orvosi ellátás megszervezése. (Mentőládák a pénztárban és a gazdasági épületben találhatók.)

Rendkívüli esemény, veszélyhelyzet esetén a látogatóknak követniük kell az intézkedő munkatársak utasításait.

Share this Tweet this Share this Share this Pin this
Családbarát hely ZooLive gomb