Oldal kiválasztása

Részvételi- és játékszabályzat

 1. A játék szervezője

Jelen szabályzatban bemutatásra kerülő játék szervezője a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. (7635 Pécs, Ángyán János utca 1, adószám: 20779694-2-02)

 1. A játékos

A Szervező által meghirdetett játékban minden 14. életévét betöltött természetes személy részt vehet. A szabályzatban a résztvevő megnevezése játékos.

A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói. 

 1. A játék menete

A Pécsi Állatkert hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/pecsallatkert/?ref=bookmarks) elhelyezett, jelen játékhoz kapcsolódó poszt alatt a Játékos a feltett kérdésre vonatkozó helyes válasz kommentben történő leírásával elfogadja jelen játékszabályzatot és részt vesz a játék sorsolásán.

A játékhoz kapcsolódóan a Szervező 3 kérdést tesz fel.

A kérdésekre érkezett válaszok összesítésre kerülnek, így egy játékos több kérdésre adott helyes válasszal is részt vehet a játékban.

A résztvevő, helyes választ adó játékosokat a Szervező időrendi sorrendbe állítja és az így kialakult sorrendhez sorszámot rendel, amely a legelső érvényes válaszadótól a legkésőbbi érvényes válaszadóig egyesével növekszik.

 1. A játék és sorsolás időtartama

Játék kezdete: 2019. május 3.

Játék vége: 2019. május 13. 24.00 óra

Sorsolás időpontja: 2019. május 14. 10 óra

 1. Sorsolás menete

A 3. pontban bemutatott módon sorszámmal ellátott játékosok közül a szervező a https://www.random.org/ számgenerátor segítségével 1 nyertest sorsol ki úgy, hogy a számgenerátor által kiválasztott sorszám jelöli a nyertes játékost. A szervező kizárólag 1 számot generál.

 1. Nyeremény

1 példány Alastair FothergillKeith Scholey: A mi bolygónk című könyv a Libri Könyvkereskedelmi Kft. felajánlásával

 1. Adatkezelés

Jelen játék szervezése és lebonyolítása során a Facebook adatvédelmi irányelvei és szabályzata érvényesül, a szervező adatgyűjtést, adatkezelést és adatfeldolgozást nem végez.

 1. Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

 1. Játékos felelőssége

Játékos a játékban saját felelősségére vesz részt, a játék nyereményét saját felelősségére használja fel a nyeremény szolgáltatója által biztosított felhasználási és szabályozási keretek közt.

A játék nyereménye készpénzre nem váltható, át nem ruházható, más kedvezménnyel össze nem vonható.

 1. Részvételi és játékszabályzat játékos részéről történő elfogadása

Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 1. Záró rendelkezések

A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

 

 

 

 

 

Share this Tweet this Share this Share this Pin this
Családbarát hely ZooLive gomb