Oldal kiválasztása

Az állatkert működésére vonatkozó főbb jogszabályok

  • 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
  • 2003. évi XXXII. törvény a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
  • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról
  • 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól
  • 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól
  • 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól

A TANÁCS 1999. március 29-i 1999/22/EK IRÁNYELVE a vadon élő állatok állatkertben tartásáról

Családbarát hely ZooLive gomb