Oldal kiválasztása

Közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségek

Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.

 

Jelen szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016 kormányrendeletben foglaltak szerint került kialakításra.

A Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. a közérdekű adatok igénylésének minden esetben 15 napon belül, illetve nagymennyiségű adat igénylése esetén 30 napon belül eleget tesz, amelyről az adatigényléstől számított 8 napon belül adatigénylőt a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft értesíteni köteles.

Az adatigénylés teljesítésével járó adathordozói, kézbesítési és munkaerő-ráfordítás költségei minden esetben az adatigénylőt terhelik az alábbi mértékben:

1. Adathordozó költségei:

Adathordozó

Egység

Egységár (bruttó)

Papírlap A4 színes

oldal

130 Ft

Papírlap A3 színes

oldal

260 Ft

Papírlap A4 fekete-fehér

oldal

12 Ft

Papírlap A3 fekete-fehér

oldal

24 Ft

CD lemez

darab

580 Ft

Egyéb adathordozó (SD-kártya, USB-stick, stb.)

darab

eseti beszerzési költség, amelyről adatigénylő előzetes tájékoztatást kap, amelynek tudatában más adathordozót választhat

Papír alapon nyújtott adatszolgáltatás esetén a költségek megállapításakor a 10. oldal fölötti másolt vagy nyomtatott oldalak száma vehető figyelembe.

2. Adathordozó kézbesítési költségei:

Hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja a Magyar Posta Zrt. mindenkori díjszabásának megfelelően.

Külföldre történő kézbesítés esetén az egyetemes postai szoltáltatás keretében tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt küldeményekre vonatkozó postai szolgáltatás díja.

3. Munkaerőráfordítás költsége:

A Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. részéről abban az esetben kerül felszámításra a munkaerőráfordítás költsége, amennyiben az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaidőráfordítás meghaladja a 4 munkaórát.

Munkaidő ráfordítás költségének számításakor a kerekítés szabályainak megfelelően személyenként kerül megállapításra az adatszolgáltatásra fordított munkaórákból eredő költség.

A munkaidő ráfordításból eredő költségek megállapításakor a teljesítésre fordított munkaórák számának, valamint a munkavállaló egy órára eső tényleges munkaerőköltségének szorzatát vesszük figyelembe. A díj kiszámításakor minden munkatárs esetében egyéni díjszámítás történik, amennyiben az összes munkaidőráfordítás meghaladj a 4 órát, a munkaidő ráfordítás díja ezek összege, legfeljebb 4.000 forintig.

Az adatigénylés teljes költségtérítése nem haladhatja meg az 5.000 forintot.

Közérdekű adatok igénylésére vonatkozó kérelmét kérjük, hogy kizárólag írásba az info@pecszoo.hu e-mail címen,
illetve a 7635 Pécs, Ángyán János utca 1. levelezési címre kérjük leadni.

Közérdekű adatigénylés teljesítéséért az ügyvezető felel.

Jelen szabályzat 2016. december 05. napjától érvényes.

Pécs, 2016. december 05.

Siptár Dávid
ügyvezető

+
Családbarát hely ZooLive gomb