Oldal kiválasztása

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ | ÖRÖKBEFOGADÁS

NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ ÖRÖKBEFOGADÁS ÉRDEKÉBEN

A Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. által lehetőségként biztosított ún. „örökbefogadási program” érdekében, továbbá azzal egyidőben kijelentem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készült Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. Ennek során kifejezetten hozzájárulok, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére. Felhatalmazást adok továbbá az Adatkezelőnek, hogy személyes adataimat adatfeldolgozás céljából továbbítsa a Pécsi Kommunikációs Központnak. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

A kezelt személyes adatok köre:
Az érintett neve, születési ideje, címe, e-mail címe, telefonszáma, számlaszáma

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett kifejezett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
A Pécsi Állatkertben gondozott állat vagy fa örökbefogadása. Az érintett az ún. örökbefogadás során vállalt adomány befizetésével névleges örökbefogadó szülővé válik, amely címet 1 évig használhatja. Ezzel az állat takarmányozásához vagy fa telepítéséhez járul hozzá.

Az adatok tárolásának időtartama:
Az örökbefogadás időtartamát követő 30 napig. Azt követően a számviteli törvényben foglalt kötelezettségekből fakadóan az érintett nevét, címét, adóazonosítóját jogszabályi kötelezettségből fakadóan az adatkezelő 8 évig köteles megőrizni.

Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei:
Az adatszolgáltatás elmaradása ellehetetleníti az érintett azonosítását, így az örökbefogadás létrejöttét.

A címzettek kategóriái:
A cég ügyvezetője, illetve a cég ügyfélkörével foglalkozó munkavállalója.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Az adatszolgáltatás önkéntes. Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. További információk a Társaság honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

Családbarát hely ZooLive gomb