E-mail cím:*
Teljes név:
Irányítószám:

NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS SORÁN TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ

A környezettudatosság, a fenntartható fejlődés, valamint egyéb természetvédelmi témájú, az adatkezelő által szervezett programokról történő értesülés érdekében kijelentem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készült Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. Ennek során kifejezetten hozzájárulok, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat (törvényes képviselőként: gyermekem személyes adatait) az Adatkezelő, az alábbiakban megjelölt adatkezelési céllal/célokkal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A kezelt személyes adatok köre: Név, e-mail cím, irányítószám. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés célja: A címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az adatkezelő fenti témájú eseményeiről, híreiről. Az adatok tárolásának időtartama: Hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás esetén a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: Az adatszolgáltatás elmaradása megakadályozza annak lehetőségét, hogy az érintett értesüljön az őt foglalkoztató témájú programokról A címzettek kategóriái: A cég ügyvezetője, illetve a cég ügyfélkörével foglalkozó munkavállalója.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:

Az adatszolgáltatás önkéntes. Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. További információk az adatkezelő honlapján elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ

Alulírott, jelen nyilatkozat megtételével:

Kijelentem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján az készült Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. Kifejezetten hozzájárulok, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, a hírlevélszolgáltatás céljából kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások megadása önkéntesen és az megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Kijelentem, hogy önkéntes hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, és így a hírlevélről bármikor leiratkozhatom.* 👈