Oldal kiválasztása

Közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségek

Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.

 

Jelen szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, valamint a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016 kormányrendeletben foglaltak szerint került kialakításra.

A Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. a közérdekű adatok igénylésének minden esetben 15 napon belül, illetve nagymennyiségű adat igénylése esetén 30 napon belül eleget tesz, amelyről az adatigényléstől számított 8 napon belül adatigénylőt a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft értesíteni köteles.

Az adatigénylés teljesítésével járó adathordozói, kézbesítési és munkaerő-ráfordítás költségei minden esetben az adatigénylőt terhelik az alábbi mértékben:

1. Adathordozó költségei:

Adathordozó

Egység

Egységár (bruttó)

Papírlap A4 színes

oldal

130 Ft

Papírlap A3 színes

oldal

260 Ft

Papírlap A4 fekete-fehér

oldal

12 Ft

Papírlap A3 fekete-fehér

oldal

24 Ft

CD lemez

darab

580 Ft

Egyéb adathordozó (SD-kártya, USB-stick, stb.)

darab

eseti beszerzési költség, amelyről adatigénylő előzetes tájékoztatást kap, amelynek tudatában más adathordozót választhat

Papír alapon nyújtott adatszolgáltatás esetén a költségek megállapításakor a 10. oldal fölötti másolt vagy nyomtatott oldalak száma vehető figyelembe.

2. Adathordozó kézbesítési költségei:

Hivatalos iratokra vonatkozó belföldi postai szolgáltatás díja a Magyar Posta Zrt. mindenkori díjszabásának megfelelően.

Külföldre történő kézbesítés esetén az egyetemes postai szoltáltatás keretében tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt küldeményekre vonatkozó postai szolgáltatás díja.

3. Munkaerőráfordítás költsége:

A Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. részéről abban az esetben kerül felszámításra a munkaerőráfordítás költsége, amennyiben az adatigénylés teljesítéséhez szükséges munkaidőráfordítás meghaladja a 4 munkaórát.

Munkaidő ráfordítás költségének számításakor a kerekítés szabályainak megfelelően személyenként kerül megállapításra az adatszolgáltatásra fordított munkaórákból eredő költség.

A munkaidő ráfordításból eredő költségek megállapításakor a teljesítésre fordított munkaórák számának, valamint a munkavállaló egy órára eső tényleges munkaerőköltségének szorzatát vesszük figyelembe. A díj kiszámításakor minden munkatárs esetében egyéni díjszámítás történik, amennyiben az összes munkaidőráfordítás meghaladj a 4 órát, a munkaidő ráfordítás díja ezek összege, legfeljebb 4.000 forintig.

Az adatigénylés teljes költségtérítése nem haladhatja meg az 5.000 forintot.

Jelen szabályzat 2016. december 05. napjától érvényes.

Pécs, 2016. december 05.

Siptár Dávid
ügyvezető

Családbarát hely ZooLive gomb