Oldal kiválasztása

Pécsi óvodás program – Pécsi gyermekek környezettudatos nevelése

Tisztelt Intézményvezető!

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. közt létrejött támogatási szerződés és az alábbiakban bemutatásra kerülő eljárásrend értelmében a programba való jelentkezéstől 2020. november 30-ig a Pécsi székhellyel vagy telephellyel rendelkező óvodákba járó gyermekek térítés nélkül látogathatják a Pécsi Állatkertet. A látogatásra kizárólag csoportos formában, az óvoda egyéni szervezésében és az általa biztosított kísérőkkel van lehetőség.

A program a pécsi gyermekek környezettudatos nevelését hivatott segíteni. Célunk, hogy a gyermekek már óvodás korban megismerkedjenek a természet értékeivel, megtanulják tisztelni azokat és játékos formában közelebb kerüljenek az élővilághoz. Ezt támogatandó állatkertünk az óvodai csoportok számára a program ideje alatt zoopedagógiai módszertani kiadványt tesz elérhetővé, amely alkalmas arra, hogy a gyermekeket kísérő pedagógusok emlékezetessé varázsolják az állatkerti kirándulást. Amennyiben az állatkerti túra alatt külön zoopedagógiai szakvezetést igényelnek, azt állatkertünk előzetes regisztráció alapján, kapacitás függvényében tudja vállalni.

Állatkertünk Tulajdonosával kelt megállapodást értelmében és látogatásuk előkészítése céljából kérem, hogy az 1. számú mellékletben található jelentkezési lap kitöltésével jelezzék a programban való részvételi szándékukat, tájékoztassák állatkertünket az óvodába járó gyermekek és ott dolgozó, a látogatás során kíséretet biztosító pedagógusok számáról. Kérjük, hogy a jelentkezési lap kitöltésekor kizárólag telephelyük létszámadatait vegyék figyelembe, amennyiben fenntartó alá tartoznak, úgy az egyes tagintézmények külön regisztrációt végezzenek! A jelentkezési lapok beérkezésének határideje 2020 január 31; a dokumentumot eredeti vagy elektronikus formában is továbbíthatják az állatkert részére.

Felhívom figyelmüket, hogy a jelentkezési lap kitöltésével csatlakoznak a programhoz és vállalják, hogy az állatkert által intézményük számára átadott kedvezménykuponokat az óvodájukba járó gyermekek szüleinek, gondviselőinek átadják. Ezen kuponok szintén a program keretében 25% kedvezményre jogosítják a látogató családot az I. és II. típusú Kombinált belépő megvásárlása esetén egy alkalommal, 2020. november 30-ig. A kuponok átadásáról a 2. számú mellékletben található kupon átvételi nyilatkozatot kérjük kiállítani az átvételkor.

Tájékoztatom, hogy az ingyenes, csoportos állatkerti látogatáson az a gyermek tud részt venni, aki elfogadja az állatkert adatkezelési tájékoztatóját és rendelkezik a 3.1. számú mellékletben található kitöltött, szülő vagy gondviselő által aláírt regisztrációs lappal. A regisztrációs lapot kérjük, az intézmény a szülőkkel, gondviselőkkel szíveskedjenek kitöltetni, aláíratni és azt érkezéskor az állatkert pénztárában leadni. A belépés a 3.1. számú mellékletben szereplő kitöltött dokumentum leadásával lehetséges. A Pécsi Állatkert által nyújtott ingyenes belépés juttatásnak minősül, így a Nemzeti Adó és Vámhivatal számára érdemlegesen szükséges igazolnunk, hogy a juttatás mértéke révén szeméji jövedelemadó fizetési kötelezettség nem keletkezik. Az adatbekérés jogszabály szerinti kezelése érdekében a résztvevő intézményekkel Adatfeldolgozói megállapodást kötünk.

Tájékoztatom, hogy óvodai csoportos látogatásuk során a beérkező csoportot az állatkert pénztárában regisztráljuk. A regisztrációt a csoportot kísérő, erre kijelölt pedagógus végezheti el. Kérem, hogy ismerje meg a 3.2. számú mellékletben található csoport regisztrációs lapot, kérdés esetén kollégáimmal állunk szíves rendelkezésükre!

A programba jelentkező, pécsi székhelyű vagy telephelyű intézmények számára minden esetben biztosítjuk a látogatás lehetőségét. Az állatkert megközelítésének és a látogatáson túli egyéb igények költségét a program nem tartalmazza.

Intézményük jelentkezését követően kérem, hogy tervezzék meg látogatásuk idejét, az érkezők létszámát. A tájékoztatáshoz kérem, hogy folytatólagos kitöltéssel a 4. számú mellékletben található látogató lejelentő lapot szíveskedjenek használni, amelyet elegendő elektronikus formátumban visszaküldeni a látogatást megelőző 1 héttel. A lejelentő lap alapján tájékoztatjuk állatkertünk pénztárát csoportjuk érkezéséről.

Amennyiben a program kapcsán kérdésük merülne fel úgy kérem, hogy az alábbi elérhetőségeken keresztül szíveskedjenek felvenni kollégáimmal a kapcsolatot, illetve a programban való részvételhez elektronikus és postai levelezési címeinket használják!

A Pécsi Állatkert elérhetőségei

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal!

Szívből remélem, hogy a program lehetőségével minden óvodás gyermek élni fog és a nálunk szerzett élmények, tapasztalatok hozzásegíti őket, intézményüket a környezeti nevelés elmélyüléséhez!

Együttműködésüket ezúton is köszönöm!

Mellékletek:

  1. számú melléklet – Intézmény regisztrációja
  2. számú melléklet – Kupon átadás átvételi
  3. 1. számú melléklet – Gyermek regisztráció és szülői hozzájárulás
    3..2. számú melléklet – Csoport érkezési regisztrációja (állatkert tölti ki)
  4. számú melléklet – Látogatás előzetes lejelentése (folytatólagos)
  5. számú melléklet – Látogatás menete folyamatábra
  6. számú melléklet – Tájékoztatólevél
  7. számú melléklet – Adatfeldolgozási szerződés
Családbarát hely ZooLive gomb